تجلی حماسه و عرفان عاشورا در شعر دفاع مقدس احمد عزیزی شاعر کرمانشاهی

نویسندگان

-

چکیده

سخن گفتن از حماسه ی شکوهمند عاشورا و تاثیر آن بر دفاع مقدس و شعر دفاع مقدس، موضوعی غیرقابل انکار است. جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، به دلیل مشابهت های بسیاری که با کارزار کربلا داشت، این دو حادثه را از جهات متعدد به هم پیوند زده است. هم چنان که عرصه های مختلف جنگ، متاثر از حادثه عاشورا بود، شعر جنگ نیز از آبشخور این فرهنگ غنی سیراب می شد. از سوی دیگر، ضرورت دفاع از میهن، ایستادگی بر سر آرمان ها، حفاظت از انقلابی نوپا که با هدف احیای اسلام، شهادت، ایثار، عشق و ایمان... باعث برجسته شدن ابعاد حماسی و همچنین عرفانی عاشورایی گردیده است. استان کرمانشاه از جمله ی قهرمان شهرهایی است که عاشوراییان بسیاری را در حافظه‌ی تاریخی خویش به ثبت رسانده است. در کنار آن شاعران غیرتمند دفاع مقدس این استان، اشعار دفاع مقدس و عاشورایی خویش را به هم پیوند زده اند، تا حماسه ی عاشورایی دفاع مقدس را در آیینه‌ی زیباترین کلام به یادگار بگذارند. ضمن بررسی آثار این شاعر ارزشمند مشخص گردید در اشعار «عاشورایی و دفاع مقدسی» ایشان آمیختگی و پیوند میان دفاع مقدس و عاشورا دیده می شود. احمد عزیزی در این سروده ها به حماسه سازان کربلا، امام حسین (ع) حضرت عباس (ع) قاسم بن الحسن (ع) حربن یزید و بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب و... اشاره می کند و با لحنی حماسی و نگاهی عرفانی با شعر دفاع مقدس درمی آمیزد. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد حماسی و عرفانی عاشورا در شعر دفاع مقدس احمد عزیزی شاعر کرمانشاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی است.

کلیدواژه‌ها