مقایسه ی روح در دین زرتشتی و حکمت اشراق سهروردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

کلیدواژه‌ها