ژرف ساخت آتش عشق در دیوان سنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

کلیدواژه‌ها