رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مساله شر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فلسفه و کلام و پژوهشگر آزاد

2 عضو شورای عالی علمی و رئیس بخش ادبیات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

کلیدواژه‌ها