نشانه شناسی بلاغی در بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال