دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1396، صفحه 1-181 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل حکایت «فقیه، دختر به غایت زشت روی و داماد نابینا» از باب دوم گلستان سعدی

صفحه 9-36

نصرالله امامی؛ بابک کاویانی سورکی؛ یهمن رضایی


2. تجربه های ادبی و تربیت ذهن

صفحه 37-56

محمود تلخابی؛ مهری تلخابی


4. نگاهی به شعر عاشورایی بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 92-115

عفت جامه شورانی؛ محمدرضا سنگری


5. نشانه شناسی بلاغی در بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

صفحه 116-146

حمیدرضا شایگان فر؛ منصوره حسن زاده