دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، بهار 1393، صفحه 11-44 (شماره 1 و 2 - زمستان 92 و بهار 93) 

مقاله پژوهشی

1. ژرف ساخت آتش عشق در دیوان سنایی

صفحه 11-23

مختار ابراهیمی؛ کیامرث فرامرزی


3. معلم در مثنوی

صفحه 61-77

ثریا رازقی؛ خدیجه شیرازی


4. نگاه دوسویه ی مولانا به زن

صفحه 78-100

مژگان زارع کهن؛ ملک محمد فرخ زاد


5. نثر یا شعر؟

صفحه 101-112

سیروس شمیسا